Magic Park Stables

Ålder: 13
Kön: Sto
Mankhöjd: 167 cm
Stam: Liberace - Irco Marco
Meriter: Tävlat 1.50m
Indis är satt i avel och vi ser fram emot hennes framtida avkommor!
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB