Magic Park Stables

Biolight

www.biolight.se

Royne Zetterman har använt sig av Biolight sedan 2006 och det har blivit ett oersättligt komplement till veterinären för vård av hästarna. Den kan användas på allt från mindre sår till frakturer med upp till halverad läkningstid enligt Roynes egna erfarenheter.

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB